Fresh Bootstrap Table
Icon html
Icon bootstrap

Product Reviews:Fresh Bootstrap Table

DataTable Snippet
· 4.8/5 (76 Reviews)

Design Quality

more useful than other tables

Code Quality

excelente código para el manejo de tablas

Design Quality

Design Quality

Nice.

Design Quality

very nice

Design Quality

Code Quality

ENGLISH: Because of the available alphabetical order that I need because Bootstrap misses it. But not ony code quality, but also customisation and design quality, and plus, it is MIT-licenced. ROMANĂ: Daoritã ordinii alfabetică disponibilă cã am nevoie pentru cã Bootstrap nu îl are. Dar nu numai calitatea codului, dar deasemenea personalizarea şi calitatea designului. Şi mai mult, este o licenţă MIT! Scuzaţi-mă pentru erorile gramaticale mele. Sunt din Braziliă. Dar sunt un poliglot surd-născut de 15 limbilor. Studiez catalană, ebraică, georgianã, graecã, latinã, rusã şi alte limbi.

Code Quality

good

Design Quality

good

Design Quality

really nice tables